RAPORT FINAL CANPRIM 2020-2022

RAPORT FINAL CANPRIM 2020-2022

Proiectul ”CANPRIM Studiu de urmărire a distresului pacienților oncologici din centrele oncologice în îngrijirea primară” a fost structurat în trei etape unice, desfășurate pe parcursul a trei ani (septembrie 2020- septembrie 2022). Proiectul CANPRIM a fost primul studiu la nivel național, realizat în colaborare cu Societatea Naţională de Medicina Familiei, care și-a propus conturarea unui cadru de lucru destinat evidențierii problemelor majore ale pacienților oncologici din ambulatoriu, a poverii psihosociale pe care o reprezintă experiența unui diagnostic oncologic în rândul lor, precum și a căilor de acțiune psihosocială destinate acestor pacienți în contextul asistenței medicale primare din România. Obiectivele principale ale acestui proiect au fost identificarea nevoilor psihosociale ale pacienților oncologici din asistența medicală primară, de a evalua nivelul de distres oncologic resimțit, precum și rolul și impactul negativ al acestuia și, nu în ultimul rând, de a identifica acei pacienți oncologici care sunt cei mai vulnerabili din punct de vedere psihosocial și pot beneficia de viitoare intervenții de gestionare a distresului oncologic. Medicina de familie are un rol primordial în contextul acestor pacienți, evaluarea psihosocială în asistența medicală primară prezentând cel mai mare potențial de reducere a distresului oncologic la pacienții oncologici din ambulatoriu. Proiectul nostru CANPRIM poate avea implicații practice majore pentru practica medicală din îngrijirea primară din România, oferind o bază științifică și practică pentru implementarea unui screening al distresului oncologic al pacienților oncologici din țara noastră.

Un aspect important de avut în vedere este faptul că proiectul CANPRIM și colectarea de date s-au desfășurat în contextul pandemiei COVID-19, ceea ce a impus o serie de dificultăți, precum acces restricționat în instituții, acces pe bază de vaccin sau lipsa accesului independent de vaccin sau dificultatea de a intra în contact cu instituțiile pentru a încheia colaborări. Dată fiind situația pandemică a fost nevoie să ne gândim la căi diferite de acțiune și modalități multiple de a intra în contact cu cât mai multe persoane oncologice și cât mai mulți medici de familie. Astfel, am folosit mai multe abordări strategice pentru a atinge obiectivele mai sus menționate. Cu toate acestea, am reușit în ciuda dificultăților întâmpinate, chiar să depășim obiectivele inițiale din aplicația depusă și din contractul aferent, atât din perspectiva numărului de participanți, care a fost mai mare decât cel stabilit inițial, cât și din perspectiva participării la un număr mult mai mare de conferințe, congrese, întâlniri de lucru decât cel stabilit în prealabil.

Pentru a evidenția impactul proiectului prin prisma indicatorilor, subliniem faptul că, în ceea ce privește contribuția științifică, în revistele indexate ISI au fost publicate 2 articole, în timp ce în revistele indexate în baze de date internaționale au fost publicate alte 3 articole. În plus, avem la activ 11 participări la conferințe naționale și internaționale de renume, congrese mondiale și întâlniri de lucru, majoritatea implicând susținerea unei lucrări de către directorul de proiect dr. Csaba L. Degi. Acest număr de participări la conferințe este mult mai mare comparativ cu numărul stabilit inițial, evidențiind efortul și intenția echipei de lucru de a disemina proiectul și rezultatele acestuia într-un cadru cât mai vast din punct de vedere național, european și mondial. De asemenea, rezultatele proiectului au fost diseminate și în media scrisă prin 5 publicații sau interviuri, respectiv prin 2 apariții televizate la emisiuni de pe canale naționale de televiziune. Mai mult, pe lângă acestea, în cadrul proiectului s-a publicat un capitol de carte într-un volum științific. Toate acestea sunt descrise pe larg în continuare, informația fiind structurată pentru fiecare etapă în parte.

Raportul final complet poate fi descărcat de AICI.

###