Invitație

Stimați medici de familie,

Vă invităm să participați la primul studiu național care își propune să contureze un cadru de lucru destinat evidențierii problemelor majore ale pacienților oncologici din ambulatoriu, a poverii psihosociale pe care o reprezintă experiența unui diagnostic oncologic în rândul lor, precum și a căilor de acțiune psihosocială destinate acestor pacienți în contextul asistenței medicale primare din România. Proiectul CANPRIM este desfășurat în cadrul Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, și este condus de către directorul Societății Internaționale de Psiho-Oncologie, conf. dr. habil. Dégi L. Csaba împreună cu lect. dr. Éva Kállay, drd. Alexandra Mihoc și masterand Pustianu Valeria. 

Obiectivele principale ale acestui proiect sunt de a prezenta date privind nevoile psihosociale ale pacienților oncologici din asistența medicală primară, precum și nivelul lor de distres oncologic resimțit, de a evidenția dovezile privind rolul și impactul negativ al distresului oncologic crescut în asistența medicală primară și nu în ultimul rând de a identifica acei pacienți oncologici care sunt cei mai vulnerabili din punct de vedere psihosocial și pot beneficia de viitoare intervenții de gestionare a distresului oncologic. Medicina de familie are un rol primordial în contextul acestor pacienți, evaluarea psihosocială în asistența medicală primară prezentând cel mai mare potențial de reducere a distresului oncologic la pacienții oncologici din ambulatoriu.

Ce presupune participarea la acest proiect?

Participarea la acest proiect implică parcurgerea unui interviu semi-structurat (on site sau on line) cu unul dintre cercetătorii Universității Babeș-Bolyai precum și identificarea unor potențiali pacienți oncologici din cadrul cabinetului dumneavoastră de asistență medicală primară care ar putea beneficia de acest program. Participarea din partea dumneavoastră este voluntară iar pentru orice informație suplimentară vă stă la dispoziție coordonatorul de cercetare drd. Mihoc Alexandra Rebeca. În urma participării la acest proiect, fiecare cadru medical implicat va deveni colaborator de cercetare și va fi menționat pe pagina oficială a proiectului de cercetare www.canprim.psychooncology.ro.

Proiectul CANPRIM va dezvolta o platformă de cercetare inovatoare cu furnizorii de asistență medicală primară  din 41 de județe ale României pentru a putea evalua aspectele psihosociale ale traiectoriei bolii neoplazice la pacienții oncologici din ambulatoriu, dincolo de cadrul îngrijirii clinice. Rolul medicului de familie și al asistenței medicale primare este extrem de important, întrucât acesta cunoaște cel mai bine istoricul medical al pacientului și îl poate ghida spre cele mai bune decizii în ceea ce privește reducerea suferinței sale și creșterea calității vieții.

Pentru confirmarea participării la acest studiu sau pentru mai multe informații vă stă la dispoziție:

 

 

 

Cercetător drd. Alexandra Mihoc
email: alexandra.mihoc@psychooncology.ro; tel.: 0737771791               

Vă mulțumim!
Echipa Proiectului CANPRIM