Despre CANPRIM

În România se constată în prezent inexistenţa unor preocupări sistematice în domeniul îngrijirii pacienţilor oncologici ambulatori, deşi aceştia prezintă un risc major de apariție a distresului, inclusiv teama de recurență a cancerului. Pacienţii oncologici externați reprezintă un grup vulnerabil ce trebuie să fie recunoscut ca atare, calitatea vieţii acestora, preocupările şi necesităţile lor de informare privind evoluţia bolii neoplazice trebuind să fie identificate şi urmărite în timp. Proiectul CANPRIM este primul studiu la nivel naţional care îşi propune să contureze un cadru de lucru destinat evidenţierii problemelor majore ale pacienţilor neoplazici ambulatori, a poverii psihosociale pe care o reprezintă experiența bolii oncologice în rândul lor, precum și a căilor de acţiune psihosocială destinate pacienților oncologici în contextul îngrijirii medicale primare din România. CANPRIM va dezvolta o platformă de cercetare inovatoare cu furnizorii de îngrijire medicală primară (medicii de familie) din 41 de judeţe ale României pentru a evalua aspectele psihosociale ale traiectoriei bolii canceroase la pacienţii oncologici ambulatori, dincolo de cadrul îngrijirii clinice. Apelând la o abordare interdisciplinară de evaluare psihosocială, proiectul CANPRIM își propune să urmărească distresul pacienţilor oncologici ambulatori (după parcurgerea tratamentului clinic), calitatea vieţii, nevoile de informare şi preocupările acestora. Obiectivele noastre specifice sunt promovarea detectării distresului datorat cancerului în contextul îngrijirii medicale primare din România, sprijinirea evaluării periodice a calităţii vieţii, a nevoilor de informare şi a preocupărilor pacienților oncologici după parcurgerea tratamentului clinic, respectiv conștientizarea cu privire la teama de recurenţă a cancerului. Evaluarea psihosocială în îngrijirea medicală primară prezintă cel mai mare potenţial de reducere a distresului oncologic la pacienţii neoplazici ambulatori.

Proiectul CANPRIM este primul studiu la nivel național care va colecta date despre nevoile psihosociale, despre distresul oncologic, în rândul pacienților oncologici aflați în asistență medicală primară din România. Vom studia pacienții cu cancer care sunt cel mai probabil să beneficieze de viitoare intervenții privind gestionarea distresului oncologic și le vom urma traiectoria oncologică de dincolo de oncologie în asistență medicală primară.
Principalele noastre obiective sunt:
a.) să prezentăm date privind nevoile psihosociale ale pacienților cu cancer în îngrijirea primară, nivelul lor de distres oncologic;
b.) să se înțeleagă mai bine dovezile privind rolul și impactul negativ al distresului oncologic crescut în îngrijirea primară;
c.) să evaluăm pe acei pacienți cu cancer din îngrijirea primară care sunt cei mai vulnerabili din punct de vedere psihosocial și pot beneficia de viitoare intervenții de gestionare a distresului oncologic.

Proiectul CANPRIM va conduce la un avans în cunoașterea științifică și în înțelegerea distresului oncologic, a calității vieții, a preocupărilor pacienților privind nevoia de informații și a fricii de recidivă în îngrijirea primară din România pe baza teoriilor și abordărilor metodologice actuale referitoare la aceste teme de cercetare. Astfel, potențialul de a oferi dovezi în acest domeniu și de a influența activitatea psihosocială a furnizorilor de servicii de îngrijire primară este considerabil. În cele din urmă, proiectul CANPRIM va spori capacitatea sistemului nostru actual de îngrijire primară de a furniza servicii psihosociale pacienților cu cancer din România