Raport științific privind implementarea proiectului în perioada septembrie-decembrie 2020

Denumirea proiectului: CANPRIM- Studiu de urmărire a distresului pacienților oncologici din centrele oncologice în îngrijirea primară (asistența medicală primară)
Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-0097
Etapa: unică

 

Prezentăm pe scurt, în deschiderea raportului științific pentru anul 2020, obiectivele corespunzătoare primei etape unice a proiectului:

(1.1) Construirea și implementarea protocoalelor întâlnirilor și a vizitelor de lucru; (1.1.1)   Realizarea ședințelor săptămânale cu toți membrii echipei; (1.1.2) Realizarea rapoartelor săptămânale rezultate în urma ședințelor; Implementarea unui program/plan de lucru de către fiecare membru al echipei, ce vizează fiecare sarcină ce trebuie îndeplinită și data programată pentru terminarea acesteia; (1.1.3) Obținerea avizului etic pentru cercetarea CANPRIM.

(1.2) Realizarea chestionarului CANPRIM în limba română; (1.2.1) Stabilirea modului în care fiecare membru al echipei va contribui la construirea și traducerea acestuia; (1.2.2) Traducerea unor instrumente din limba engleză, în limba română; (1.2.3) Trimiterea chestionarului spre verificare și finalizarea acestuia de către echipa de proiect; (1.2.4) Trimiterea chestionarului spre echipa de informatică care îl va introduce în aplicația CANPRIM și pe platforma web al proiectului.

(1.3) Realizarea Ghidului pentru interviul semi-structurat în limba română; (1.3.1) Stabilirea de comun acord a instrumentelor și întrebărilor care vor alcătui interviul semi-structurat; (1.3.2) Traducerea unor instrumente din limba engleză în limba română; (1.3.3) Construirea efectivă și finalizarea interviului semi-structurat.

(1.4) Aplicația telefonică CANPRIM pentru culegerea datelor (1.4.1) Componentele aplicației (1.4.2) Testarea și verificarea aplicației.

(1.5) Lista cabinetelor medicale participante; (1.5.1) Obținerea sprijinului de la Societatea Națională a Medicilor de Familie – SNMF (1.5.2) Stabilirea județelor în care vom trimite invitația medicilor de familie; (1.5.3) Colectarea contactelor medicilor de familie din fiecare județ; (1.5.4) Realizarea tabelului de colectare a datelor; (1.5.5) Stabilirea frecvenței contactării medicilor; (1.5.6) Contactarea pacienților cu ajutorul medicilor de familie.

(1.6) Pagina de web al proiectului – http://www.canprim.psychooncology.ro.

 

(1.1) Primul obiectiv al acestei etape unice a fost de a stabili protocoalele întâlnirilor și a vizitelor de lucru. Acest obiectiv a fost atins prin faptul că echipa a stabilit împreună o dată săptămânală pentru ședința comună în care s-au discutat pașii necesari pentru implementarea proiectului precum și sarcinile aferente fiecărui membru din echipă și monitorizarea constantă a progresului. (1.1.1) După fiecare ședință comună, au fost realizate rapoartele de activitate în ceea ce privește subiectele discutate în cadrul ședinței care a avut loc și menționarea sarcinilor ce trebuie îndeplinite, acest lucru fiind consemnat într-un document colaborativ pe GDRIVE. (1.1.2) Directorul de proiect a oferit training-ul pentru protejarea participanților la cercetare precum și importanța GDPR. Cercetătorii de teren au parcurs un training cu privire la protecția  datelor cu caracter personal și a subiecților umani, training  în urma căruia au obținut un certificat de etică a cercetării. Ei au parcurs Ghidul JHSPH Human Subjects Research Ethics, în urma căruia au avut de completat un test pentru a putea primi certificarea etică; au parcurs de asemenea și Ethics for researchers din cadrul Comisiei Europene și legislația din România și din Uniunea Europeană cu privire la GDPR. Au fost realizate de asemenea Fișa consimțământului informat și Formularul GDPR pentru participanții cercetării. (1.1.3) În data de 30.10.2020 a fost obținut avizul etic cu nr. 16.260 pentru cercetare CANPRIM din partea Consiliului Științific al UBB. Se accesează aici: https://cutt.ly/EhgEL3D.

(1.2) În ceea ce privește cel de-al doilea obiectiv al etapei unice, primul subpunct a constat în stabilirea modului în care fiecare membru al echipei va contribui la traducerea chestionarului. (1.2.1) Astfel, membrii echipei proiectului CANPRIM au stabilit ca cercetătorii de teren Alexandra Rebeca Mihoc și Pustianu Valeria Daniela să traducă prima dată din limba engleză în limba română instrumentele necesare, după care acestea au fost trimise către directorul de proiect Dégi László Csaba care le-a retradus în limba engleză. Ulterior acesta le-a trimis către doamna Éva Kállay care le-a tradus din nou în limba română și a făcut ultima verificare a acestora. (1.2.2) Unele instrumente cuprinse în acest chestionar au fost deja traduse în limba română, respectiv GAD7, PHQ9 și EORTC QLQ-C30. Acestea din urmă au fost alăturate celor traduse din limba engleză în limba română. Chestionarul este format din 4 părți: prima parte (Prima pagină a chestionarului) are la bază Termometrele emoționale și de impact care urmăresc starea pacientului din ultimele șapte zile precum și cât ajutor și respectiv, cât impact au avut aceste emoții resimțite asupra sa; a doua parte (Partea A) este formată din datele personale despre pacient; a treia parte (Partea B) urmărește date despre sănătatea pacientului iar ultima parte (Partea C) conține instrumentele de măsurare a factorilor psihologici cum ar fi: PHQ9- care este un instrument de screening, diagnostic și măsurare al nivelului de severitate al depresiei; EORTC QLQ-C30-care măsoară calitatea vieții pacienților; FoP-Q-SF-care măsoară frica de recurență a bolii în cazul pacienților; PCI- care este un instrument de screening al problemelor cu care se pot confrunta pacienții; EORTC QLQ-INFO25- care evaluează nivelul de informații pe care pacienții l-au primit în urma consultațiilor; GAD7- care evaluează nivelul de îngrijorare al pacienților. (1.2.3) Variantă finală verificată a chestionarului a fost încărcată și finalizată la data de 18.11.2020. (1.2.4) Ultimul pas în ceea ce privește chestionarul CANPRIM pentru pacienți a fost trimiterea acestuia spre echipa informatică ce se ocupă de aplicația CANPRIM.

(1.3) Obiectivul trei al primei etape unice a vizat realizarea ghidului de interviu semi-structurat în limba română pentru cadrele medicale. Primul pas în realizarea acestuia de către echipa de proiect a fost stabilirea componenței interviului semi-structurat. (1.3.1) Directorul de proiect, domnul Dégi László Csaba a trimis către cercetătorii de teren, o serie de instrumente de tradus din limba engleză în limba română, și anume o serie de întrebări din articolul lui Zebrack, B., Kayser, K., Nelson, K., & Sundstrom, L. (2016). Enhancing Institutional Capacity to Deliver Psychosocial Care: A Report from AOSW’s Project to Assure Quality Cancer Care (APAQCC) JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL ONCOLOGY (Vol. 34, pp. 134-135); și un scurt chestionar adaptat asistenței medicale primare din România, care viza schimbările aduse de pandemia de coronavirus, din articolul ”No turning back” Pyscho-oncology in the time of COVID-19: Insights from a survey of UK professionals, Archer S., Holch P., Armes Jo., Calman L., Foster C., Gelcich S., MacLennan SJ., Absolom K., 2020. Acestor întrebări li s-au mai adăugat o serie de întrebări despre datele lor personale, despre opinia lor cu privire la psiho-oncologia în România și câteva întrebări propuse de către cercetătorii de teren Alexandra Rebeca Mihoc și Pustianu Valeria-Daniela (1.3.2) Cercetătorii de teren au tradus instrumentele/întrebările din limba engleză în limba română și le-au adaptat pentru a fi potrivite asistenței medicale primare din România. Directorul de proiect, domnul Dégi László Csaba a verificat această traducere și a făcut modificările necesare. (1.3.3) Varianta finală a ghidului de interviu cuprinde patru părți. Prima parte este formată din 5 întrebări care au fost formulate de către echipa de proiect; a doua parte (A) cuprinde datele personale; a treia parte (B) este formată din întrebări cu privire la Psiho-oncologia în România iar ultima parte (C) are la bază întrebări despre Cancer și pandemia de coronavirus.

(1.4) Aplicația CANPRIM a fost construită prin servicii cu terți de către o echipa informatică. A fost implementată și predată aplicația mobilă pentru sistemele Android CANPRlM.apk alături de codul sursă corespunzător. (1.4.1) Aplicația mobilă predată include următoarele funcționalități: autentificarea utilizatorului aplicației mobile; afișarea către utilizatorul aplicației Android a chestionarelor care fac parte din studiul CANPRIM; conectarea răspunsului pacienților oncologici la chestionarele din studiu precum și salvarea pe serverul CANPRIM a răspunsurilor pacienților oncologici. De asemenea a fost implementată și predată și aplicația web CANPRIM alături de codul sursă pentru aceasta. Aplicația web include următoarele: aplicația este publicată la adresa: https://psychooncology.ro/CANPRIM/; aplicația permite introducerea, modificarea și întreținerea întrebărilor care fac parte din studiul CANPRIM; aplicația permite introducerea codificată a pacienților care fac parte din studiu, atribuirea chestionarelor la care pacienții incluși în studiul CANPRIM trebuie să răspundă, salvarea răspunsurilor oferite în aplicația mobilă și gestiunea răspunsurilor oferite în cadrul studiului. (1.4.2) Testarea și verificarea in vivo a aplicației CANPRIM s-a efectuat de către echipa de proiect.

(1.5) În vederea contactării medicilor de familie a fost stabilit modul de abordare și s-a discutat despre cuvintele cheie care trebuie incluse și accentuate în conversație. A fost realizat împreună cu, coordonatorul de teren și textul de prezentare personalizat cât și protocolul cu Modalitatea standard de contactare a medicilor. (1.5.1) În ședința din data de 19.10.2020 am discutat și despre răspunsul afirmativ al domnului Mergeani (Directorul Societății Naționale de Medicină a Familiei) cu ajutorul căruia invitația oficială a proiectului CANPRIM a fost publicată pe site-ul oficial SNMF și pe grupurile rețelelor lor de socializare. El ne-a menționat totodată  termenii de specialitate pe care ar fi de dorit să îi adoptăm și să îi folosim atât pe teren cât și în proiectul nostru, în ceea ce privește asistența medicală primară. În cadrul acestui demers, email-ul de lucru al cercetătorului Alexandra Rebeca Mihoc este alexandra.mihoc@psychooncology.ro și al cercetătorului Pustianu Valeria-Daniela este valeria.pustianu@psychooncology.ro. (1.5.2) De asemenea, am stabilit împreună cu, coordonatorul de teren, Mihoc Alexandra, ca să planificăm pentru prima fază de colectare următoarele județe: Cluj, Arad, Timiș, Bistrița, Hunedoara, Covasna, Botoșani, Neamț, Mureș, Iași, Satu Mare, Suceava, Brașov și Harghita, acestea constituind aproximativ un sfert din județele din întreaga țară. (1.5.3) Am stabilit ca în vederea contactării medicilor să folosim listele de medici de pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a fiecărui județ, care conțin datele acestora de contact. Listele cu medicii de familie au fost actualizate și au fost încărcate pe drive în format Excel, la care am adăugat și un tabel care ne ajută la colectarea datelor. (1.5.4) Realizarea tabelului a fost cu ajutorul echipei proiectului. Tabelul conține modul de contactare a medicilor de familie (email/telefon), răspunsul acestora (afirmativ/negativ), pacienții desemnați (numele împreună cu, codul pentru aplicație), recomandarea unui al medic, dacă este cazul iar la sfârșit sunt prezentate detaliile. De asemenea am stabilit și o legendă care conține trei culori pentru a ajuta la vizualizarea situației pe județ: culoarea roșie reprezintă refuzul medicului de a participa la proiect, culoarea galbenă semnifică că a fost trimis emailul către medicul de familie/acesta a fost contactat telefonic și nu a răspuns apelului și se așteaptă un răspuns, iar culoarea verde indică acceptul acestuia de a participa la proiect. (1.5.5) În frecvența contactărilor medicilor de familie am hotărât să le trimitem de trei ori emailul cu invitația proiectului, apoi să urmeze contactarea telefonică, iar în cazul în care nici la această invitație nu oferă nici un răspuns, să lăsăm un mesaj cu invitația proiectului. (1.5.6) Contactarea pacienților se va face cu ajutorul medicilor de familie. Primul pas este contactarea și informarea medicului de familie despre proiectul CANPRIM, iar apoi discutarea cu acesta despre interviul semi structurat și despre contactul pacienților. Singura delegație în perioada raportată a fost în județul Harghita.

(1.6) Exisă interfața paginii web CANPRIM – http://www.canprim.psychooncology.ro – care a fost setată cu următoarele meniuri principale: Activități, Echipă, Colaboratori, Rezultate, Publicații și Contact. Aceasta cuprinde și o invitație către cercetare și descrierea acestuia, având ocazia către un text mai detaliat. Chestionarul pentru medici va fi accesibil și pe pagina web. Pagina de web conține toate datele obligatorii din contract.