Raport științific privind implementarea proiectului în perioada ianuarie-decembrie 2021

RAPORTUL CANPRIM 2021

Prezentăm pe scurt, în deschiderea raportului științific pentru anul 2021, obiectivele corespunzătoare celei de-a doua etape unice ale proiectului:

(1) Colectarea de date cu următoarele activități subsumate: (1) Finalizarea colectării de date aferente eșantionului de participanți diagnosticați cu cancer care se află în îngrijire primară; (2) Finalizarea colectării de date aferente eșantionului de medici de familie; (3) Introducerea datelor empirice pentru cercetarea cantitativă; (4) Introducerea datelor empirice pentru cercetarea mixtă.

Rezultatele care urmau a fi livrate pentru obiectivele și activitățile acestei etape au fost: (1) Completarea a 250 de chestionare în rândul participanților persoane diagnosticate cu cancer aflate în îngrijire primară; (2) Completarea a 50 de chestionare în rândul medicilor de familie; (3) Realizarea bazei de date SPPS aferente cercetării cantitative (participanți cu diagnostic oncologic) și (4) Realizarea bazei de date SPSS aferente cercetării mixte (medici de familie).

(2) Analize preliminarii date empirice: (1) Realizarea analizelor statistice cantitative preliminarii cu SPSS; (2) Realizarea analizelor statistice preliminarii calitative cu SPSS; (3) Conceperea raportului de activitate, cercetare.

Rezultatele care urmau a fi livrate pentru obiectivele și activitățile acestei etape au fost: (1)Realizarea analizelor statistice preliminarii cantitative și calitative cu SPSS; (2) Utilizarea analizelor statistice preliminarii pentru diseminarea rezultatelor; (3) Redactarea raportului de activitate, cercetare.

(3) Diseminarea rezultatelor s-a realizat prin: (1) Participarea la conferințe, congrese, summituri; (2) Realizarea de publicații, respectiv (3) Actualizarea paginii web a proiectului.

Rezultatele care urmau a fi livrate pentru obiectivele și activităţile acestei etape au fost: (1) Comunicarea orală și/sau prezentare cu peer-reviewed abstract, (2) Publicarea a două lucrări științifice şi (3) Completarea site-ului proiectului https://canprim.psychooncology.ro/, și actualizarea acestuia cu activitățile desfășurate în anul 2021.

Raportul complet poate fi descărcat de AICI.

###